Flyer (Czech)

Generální brožura Gibson Centritech

Klikněte pro stažení

Naše zkušenosti využíváme k Vašemu prospěchu

Spoleènost Gibson Centri Tech Ltd je uznávána za jednu z pøedních svìtových v oblasti technologie odstøedivého lití.

S více než 30 lety zkušeností zùstává spoleènost na popøedí vývoje konstrukce a výroby systémù odstøedivého lití.

Služby společnosti Gibson mohou představovat volbu procesu a aplikace, přípravu uspořádání nového zařízení a dílny, projektové řízení, instalaci vybavení, technické školení a transfer know-how.

Stroje Gibson vyrábějí odlitky v rozsahu průměrů od 2 cm do několika metrů. Hmotnosti odlitků se může pohybovat od několika gramů až po tuny. Výrobky mohou být miniaturní kroužky nebo i 30tunové válce nebo nátrubky pro ocelářský průmysl. Většinu slitin lze odlévat odstředivě. Na příklad, společnost Gibson Centri Tech dodává vybavení na lití bimetalových ocelových válců se dvou slitin a také řady železných a neželezných slitin. Odstředivé lití je obvykle ideální pro výrobu válcovitých odlitků, ale lze ho využít pro lití jiných tvarů.

Po důkladném posouzení požadavků zákazníka společnost Gibson Centri Tech Limited zvolí nejúčinnější vybavení a postup odstředivého lití. Každou fázi výroby má společnost pod naprostou  ontrolou, čímž je zaručena absolutní rozměrová přesnost. Před dodávkou je provedena montáž každého stroje a jeho zkoušky v dílně podle nejpřísnějších standardů. Rozsáhlé zkušenosti společnosti Gibson Centri Tech v oblasti projektového řízení a uvádění do provozu zajišťují, že je každé hledisko koordinováno za účelem splnění výrobních termínů a všech nutných  ritérií výkonu.

 

PŘÍKLADY APLIKACÍ ODSTŘEDIVÉHO LITÍ,

realizovaných na strojích Gibson Centri Tech

PRŮMYSL POLOŽKA
Letecký Komponenty proudových a turbínových motorů
Automobilový Vložené válce, pístové kroužky, sedla ventilů
Stavebnictví Trubky pro odvod dešťové/odpadní vody, příruby
Slévárenství Válce vyráběné metodou plynulého litím, zápustky pro odstředivé lití
Výroba elektrické energie Ložiska, statory, sběrací kroužky
Lodní Ložiska, náboje pohonů, vrtule, motorové válce a obložení čerpadel
Petrochemický Trubky reformérů
Papírenský Válce, sací válce
Klenotnictví Ornamentální odlitky
Ocelářský Válce a pouzdra